👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - beskrivande och förklarande text, 1700-tal, vetenskapsman/kvinna

Skapad 2018-03-27 11:18 i Nolbyskolan Alingsås
Matris - skriva beskrivande text
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
E
C
A
Koppling till uppgiften
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en i huvudsak fungerande text
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en relativt väl fungerande text
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en väl fungerande text
Innehåll
Begripligt innehåll: - innehåller en begriplig historisk bakrund till vem vetenskapsmannen/kvinnan var och vilken betydelse han/hon haft för kunskapsutvecklingen.
Relativt tydligt innehåll: - innehåller en relativt tydlig historisk förklaring till vem vetenskapsmannen/kvinnan var och vilken betydelse han/hon haft för kunskapsutvecklingen.
Tydligt innehåll: - innehåller en tydlig historisk förklaring till vem vetenskapsmannen/kvinnan var och vilken betydelse han/hon haft för kunskapsutvecklingen.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: - uppbyggnaden går att följa
Relativt väl fungerande struktur: - uppbyggnaden är tydlig - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns - ansatser till styckeindelning finns
Väl fungerande struktur: - uppbyggnaden lyfter texten - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns - i huvudsak fungerande styckeindelning finns
Språk
Viss språklig variation: •ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet: •meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
Förhållandevis god språklig variation: •ordvalet är relativt varierat Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet: • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
Viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet: • tempusbruket används på ett riktigt sätt • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet: - stor/liten bokstav används med viss säkerhet - stavfel förekommer, men de stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet: - relativt få fel i användningen av skiljetecken - relativt få stavfel, som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet: - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel