👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktal

Skapad 2018-03-27 11:53 i Nåntunaskolan Uppsala
Åk 4
Grundskola 4 Matematik
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda matematiska begrepp
  • Ma  E 6
Du har grundläggande kunskaper om områdets begrepp (hel, del av, täljare, nämnare, bråkstreck, benämning av bråktal) och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om områdets begrepp (hel, del av, täljare, nämnare, bråkstreck, benämning av bråktal) och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
  • Ma  E 6
Du kan även beskriva bråktal med hjälp av figurer, tallinjer och symboler på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva bråktal med hjälp av figurer, tallinjer och symboler på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. bråktal-decimaltal olika bråktal med lika värde
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. bråktal-decimaltal olika bråktal med lika värde
Välja & använda matematiska metoder
  • Ma  E 6
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom området. addition och subtraktion av bråktal
Du kan välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom området på ett säkert sätt. addition och subtraktion av bråktal