Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning

Skapad 2018-03-27 12:01 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola F

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Håller sig till ämnet.
Håller sig till ämnet.
Håller sig till ämnet.
Struktur
Redogör enkelt med huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Använder språket med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Använder språket med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kommunikation
Klarar till viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Källor
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Källkritik
För enkla resonemang om informationens användbarhet, dvs källans trovärdighet.
För utvecklade resonemang om informationens användbarhet, dvs källans trovärdighet.
För välutvecklade resonemang om informationens användbarhet, dvs källans trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: