Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell bedömningsmatris Teknik Lgr 11 åk 7-9

Skapad 2018-03-27 12:40 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik

Teknikförmågor • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag på lösningar • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Teknikutvecklingsarbetets olika faser:
identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Samt hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Tekniska lösningar

>
>
>
Hur olika delar samverkar
Kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva enkelt hur olika delar samverkar för att uppnå syfte och funktion.
Kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå syfte och funktion.
Kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå syfte och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & konstruktion
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Utveckling av tekniska lösningar

>
>
>
Genomförande
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Modeller
Kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Alternativ
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där syftet till viss del är tydligt.
Gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där syftet är förhållandevis tydligt.
Gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där syftet är mycket tydligt.

Teknik, människa, samhälle och miljö

>
>
>
Förändring över tid & drivkrafter
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: