Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GRNSVAA

Skapad 2018-03-27 14:29 i Campus Futura VUX Tanum
Svenska som andraspråk grund, delkurs 1
Vuxenutbildning

LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)

 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
 • SvA  -   Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
 • SvA  -   Innehåll och form i sakprosatexter och berättande texter.
 • SvA  -   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
Med stöd
Godtagbar
Bra
Utmärkt
 • SvA  E
 • SvA  C
 • SvA  A

SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)

 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp.
 • SvA  -   Enkla former för textbearbetning, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
 • SvA  -   Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
 • SvA  -   Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • SvA  -   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
 • SvA  -   Olika sätt att söka information.
 • SvA  -   Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.
Med stöd
Godtagbar
Bra
Utmärkt
 • SvA  E
 • SvA  C
 • SvA  A

TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)

 • SvA  -   Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
 • SvA  -   Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
 • SvA  -   Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder och digitala verktyg.
 • SvA  -   Uttal, betoning och satsmelodi.
 • SvA  -   Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
 • SvA  -   Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Betydelsen av uttal, betoning och satsmelodi för språkets begriplighet.
 • SvA  -   Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
Med stöd
Godtagbar
Bra
Utmärkt
 • SvA  E
 • SvA  C
 • SvA  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: