👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - lärande matris

Skapad 2018-03-28 12:23 i Stenkulan Lerum
Denna lärandematris i teknik innehåller alla förmågor.
Grundskola 4 – 6 Teknik

I denna lärandematris i ämnet teknik kommer du kunna följa din egen utveckling inom teknikens alla förmågor.

Förmågan bedömd, kunskapskraven ej uppfyllda.
Grundläggande
--> -->
----> ----> ---->
Du.....
  • Tk  E 6
beskriver hur delarna i något teknisk fungerar och ger exempel på tekniska lösningar som du har hemma.
förklarar hur delarna i något teknisk fungerar plus hur dessa delar samarbetar för att kunna fungera.
förklarar hur delarna i något teknisk fungerar plus hur dessa delar samarbetar för att kunna fungera även i andra liknande tekniska lösningar.
Du beskriver med…… några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  • Tk  E 6
få vardagliga ord och ger exempel på……..
flera vardagliga och några tekniska begrepp och visar att det finns samband mellan…...
flera tekniska begrepp och visar att det finns samband mellan…...
Genomför mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att……….. möjliga idéer till lösningar.
  • Tk  E 6
Pröva
Pröva och ompröva
Systematiskt pröva och ompröva. flera gånger.
Du utformar fysiska eller digitala modeller som är …...
  • Tk  E 6
enkla
utvecklade
välutvecklade
Du …… hur du ska komma framåt i din arbetsprocess.
hjälper till och kommer med förslag på …...
berättar eller skriver om…… m h a läraren.
berättar eller skriver på egen hand.
Du gör dokumentationer av ditt arbete med skisser, modeller eller texter som är …….
  • Tk  E 6
enkla, en bild.
utvecklade, noggrann och tydlig bild.
välutvecklade, noggrann och tydlig bilden visas från två håll/perspektiv.
I dina dokumentationer är syftet…….
till viss del synligt.
synligt, det är lätt att se vad du ska bygga.
väl synligt och mycket lätt att se vad du ska bygga.
Du kan resonera och använder ……. dels kring hur några föremål eller tekniska system har förändrats över tid, del kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  • Tk  E 6
vardagligt språk. du resonerar i ett led om individ, samhälle och miljö.
flera vardagliga och några tekniska begrepp. du resonerar i två led om individ, samhälle och miljö.
flera tekniska begrepp. du resonerar i flera led och ser samband mellan individ, samhälle och miljö.