Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT18 Idrott&Hälsa - Boll&Dans

Skapad 2018-03-29 10:58 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du ska få utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket, och andra bollspel. Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteter och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse. Vi ska lära oss en dans som vi ska använda oss av i vår uppvärmning. Här får du möjlighet att träna upp din rörelse och takt till musik. Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. Inom dans uppstår ofta glädje. Tillsammans med gruppen ska du få träna upp din rörelse till takt, musik och sammanhang.
Grundskola 8 Idrott och hälsa

Du ska få utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket, andra bollspel.Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteter och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse. Vi ska lära oss en dans som vi ska använda oss av i vår uppvärmning. Här får du möjlighet att träna upp din rörelse och takt till musik.

Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. Inom dans uppstår ofta glädje. Tillsammans med gruppen ska du få träna upp din rörelse till takt, musik och sammanhang.

Du kommer att bedömas i följande:

  • din förmåga att utföra rörelser i de olika lekarna och bollsporterna

  • din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna och spelen

  • din förmåga att delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen

  • din förståelse och tillämpning av regler i de olika aktiviteterna och spelen

  • din förståelse för risker vid fysisk aktivitet

-din rörelse till takt, musik och sammanhang

F
E
C
A
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rörelse- Dans
Din rörelse till takt, musik och sammanhang.
I danser och rörelser- och träningsprogram till musik anpassar du till viss del dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelser- och träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelser- och träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: