Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell ny

Skapad 2018-04-05 09:48 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Novell

Bedömningsmatris till novell

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och visar medvetenhet om vad som utmärker en novell.
Du följer instruktionen och visar god medvetenhet om vad som utmärker en novell.
Du följer instruktionen och visar mycket god medvetenhet om vad som utmärker en novell.
Innehåll
Novellen innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Novellen innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Novellen innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Handlingen förs framåt med enkla berättargrepp.
Novellen innehåller utvecklade berättargrepp som för handlingen framåt på ett intresseväckande sätt.
Novellen innehåller välutvecklade berättargrepp som för handlingen framåt på ett intresseväckande sätt.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex.
Novellens dramaturgi är komplex.
Novellen är i huvudsak sammanhängande
Novellen är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar i novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl.
Ny aspekt
Ord och fraser är relativt korrekta.
Ord och fraser är relativt korrekta.
Ord och fraser är korrekta med något undantag.
Meningsbyggnaden och textbindningen fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusväxlingar förekommer men stör inte förståelsen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för t.ex. skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för t.ex. stavning och skiljetecken.
Du följer väl skrifspråkets normer för t.ex. skiljetecken och stavning.

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning novell
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: