Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys rasism

Skapad 2018-04-05 18:48 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 3

Analys av rasism i dag

Rubrik 1

Analys
E
C
C
Aspekt 1
Eleven beskriver olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar slutsatser.
Översiktligt Med viss säkerhet Drar enkla slutsatser om enkla samband
Utförligt Med viss säkerhet Drar välgrundade slutsatser
Utförligt och nyanserat Använder begrepp med säkerhet Förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: