Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA VÅR

Skapad 2018-04-07 12:28 i Påarps grundsärskola Helsingborg
BEDÖMNINGSMATRIS FÖR TEMA VÅR
Grundsärskola 2 – 7 Verklighetsuppfattning Motorik Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter

BEDÖMNINGSMATRIS FÖR TEMA VÅR

Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation angående djurs livsvillkor under våren
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation om vattnets former under våren
Ny aspekt
# du deltar i observation om vädertyper och årstider
Ny aspekt
# du deltar i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation om fysisk aktivitet och väderlek och klädval
Ny aspekt
# du deltar i att använda de kunskaperna i olika situationer
Ny aspekt
# du deltar i att använda motorik i olika aktiviteter utomhus
Ny aspekt
# du kan delta i att skapa i olika material och med olika verktyg
Ny aspekt
# du deltar i att välja material och verktyg
Ny aspekt
# du deltar i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du medverkar i att följa allemansrätten

Ny rubrik

FÖRDJUPANDE KUNSKAPER I ÅR 9
Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Ny aspekt
# du redovisar angående djurs livsvillkor under våren
Ny aspekt
# du berättar om vattnets former under våren
Ny aspekt
# du gör observation om vädertyper och årstider
Ny aspekt
# du utövar varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du berättar om fysisk aktivitet och väderlek och klädval
Ny aspekt
# du använder dig av de kunskaperna i olika situationer
Ny aspekt
Ny aspekt
# du skapar i olika material och med olika verktyg
Ny aspekt
# du väljer material och verktyg
Ny aspekt
# du genomför olika aktiviteter utomhus och anpassar dig till förhållandena
Ny aspekt
# du följer allemansrättens regler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: