👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstödet i matematik, skriftligt, VT år 2

Skapad 2018-04-09 08:36 i Ramsta skola Uppsala
Matris utifrån Skolverkets bedömningsstöd i matematik, skriftligt, för åk 2.
Grundskola 2 Matematik

Skriftliga uppgifter Vt åk 2

Lägrenivå A
Ej godtagbara kunskaper vt åk 2.
Mellannivå B
Godtagbara kunskaper vt åk 2.
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2.
Talraden
Jag kan talens grannar (0-30)
Jag kan talens grannar (0-200)
Jag kan talens grannar (0-2500)
Tals värde
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-1000 samt bråktal)
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-35
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-250
Talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-15
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-20
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-350
Beräkna
addition, subtraktion (och multiplikation, division
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområde 0-15
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområde 0-30 samt lättare multiplikationstal
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområde 0-30 samt multiplikation och division
Likhetstecknets betydelse
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområde 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområde 0-20
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområde 0-100
problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområde 0-100 i addition och division samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområde 0-1000 samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker. Jag kan lösa enkla bråkuppgifter.
Beräkna- olika uttrycksformer
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker.
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker