Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 4-6

Skapad 2018-04-09 15:49 i Prästslättsskolan Karlshamn
En generell matris i fysik för åk 4-6
Grundskola 4 – 6

En generell matris i fysik för åk 4-6.
För att uppnå kunskapskraven för godkänt i åk 6 ska eleven minst nå nivå 2.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda kunskaper
Förmåga att använda naturvetenskapliga fakta för att granska information, ta ställning och kommunicera.
Eleven ställer sällan frågor. Med stöd kan eleven använda fakta i diskussioner men svarar mest på enstaka frågor.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationen och källornas användbarhet. Eleven kan använda information för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationen och källornas användbarhet. Eleven kan använda information för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationen och källornas användbarhet. Eleven kan använda information för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Beskriva och förklara
Förmåga att använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband och slutsatser eller resultat.
Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med en viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av fysikens begrepp.
Göra undersökningar och dokumentera
Förmåga att undersöka och dokumentera med hjälp av fältstudier och laborationer utifrån givna planeringar.
Eleven visar ännu inte förmåga att genomföra en undersökning och göra en enkel dokumentation.
Eleven genomför undersökningar utifrån planeringar och använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven genomför undersökningar utifrån planeringar och använder utrustning på ett fungerande sätt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven genomför undersökningar utifrån planeringar och använder utrustning på ett fungerande och effektivt sätt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: