Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 1-3

Skapad 2018-04-10 09:52 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Kunskapskrav år 3
Mänskliga rättigheter
Du känner till att alla människor har rätt att bli behandlade med respekt såväl vuxna som barn.
Du känner till att alla människor har rätt att bli behandlade med respekt såväl vuxna som barn. Du kan ge exempel på vad det innebär i skolan och hemma.
Du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Du kan ge exempel på vad det innebär i skolan och hemma.
Regler
Du deltar i diskussioner och beslut av klassregler och förstår varför regler behövs.
Du deltar ativit i diskussioner och beslut om klassregler.Du kan ge exempel på varför de behövs.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen. Du kan ge exempel på varför de behövs.
Möte
Du deltar i klassrådsmöten.
Du kan tillsammans med andra organisera och genomföra ett klassrådsmöte.
Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer/ kostnader
Du vet hur mycket några vanliga matvaror kostar och hur de kan betalas.
Du vet hur mycket några vanliga varor kostar och vad det kostar att nyttja några närliggande samhällsfunktioner, tex bada på Lugnet, åka buss och gå bio.
Du kan beskriva några vanliga betalningsformer och vet vad några vanliga varor och tjänster kostar.
Förutsättningar för boende och arbete
Du känner till att naturen och miljön påverkar var människor arbetar och bor (jordbrukssamhällen, skogsindustri, gruvdrift).
Du vet att naturen och miljön påverkar var människor arbetar och bor och kan ge exempel.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor arbetar och bor.
Yrken och verksamheter
Du känner till några yrken som finns i närområdet.
Du känner till några yrken och verksamheter som finns i närområdet.
Du kan ange några viktiga samhällsfunktioner och kan ge exempel på yrken och verksamheter som finns i närområdet.
Orsaker till att människor flyttar
Du känner till att människor flyttar.
Du känner till att människor flyttar och kan delta i diskussioner om varför och vad det innebär för barn och familjer.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar och vad det kan innebära för barn och familjer.
Hållbar utveckling
Du kan sopsortera och förstår varför det är bra.
Du deltar i diskussioner om handlingar i vardagen som påverkar miljön och kan ge exempel på vad du själv kan göra.
Du kan beskriva hur några handlingar i vardagen påverkar miljön och du kan ge förslag på hur du kan bidra till hållbar utveckling.
Trafikmiljö
Du känner till några trafikmärken och trafikregler. Du känner till några riskfyllda trafikplatser i närheten av skolan.
Du kan några trafikmärken och trafikregler och kan se var det finns riskfyllda trafikplatser i närheten av skolan.
Du kan identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikområde och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Livet förr och nu
Du känner till att människors levnadsvillkor förändrats under olika perioder.
Du kan ge exempel på människor levnadsvillkor under olika perioder. Du deltar i diskussioner där vi gör jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Du kan ge exempel på människor levnadsvillkor under olika perioder. Du kan göra jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden i naturen och språket
Du känner till att man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan beskriva hur man man kan iaktta spår av forntiden i naturen och känner till att forntiden påverkat vårt språk.
Du kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Du känner till delar av människans tidiga historia.
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia och deltar i diskussioner om levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia och ge exempel på levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer
Du deltar i arbete med tidslinjer.
Du kan använda tidslinjer och deltar i diskussioner om olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Livsfrågor
Du lyssnar på diskussioner om elevnära livsfrågor.
Du deltar i diskussioner om elevnära livsfrågor.
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Platser för religionsutövning
Du känner till några religioners "heliga hus".
Du kan namnge olika religioners heliga hus.
Du kan beskriva några platser för religionsutövning och koppla samman dessa med religioner i närområdet.
Högtider
Du känner till några högtider som firas inom judendom, islam och kristendom.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och känner till någon central berättelse från kristendom, islam och judendom.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom.
Berättelser
Du känner till någon berättelse ur bibeln.
Du kan återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln samt har hört berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Du kan återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln samt berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomens roll
Du känner till kristendomens roll i skolan förr i tiden.
Du känner till kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Samhällsfrågor
Du kan i grupp ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor. Du kan delta i diskussioner om olika samhällsfrågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor. Du kan framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Undersökningar
Du kan i grupp söka information om samhället och naturen och tillsammans med andra genomföra intervjuer observationer och mätningar.
Du kan söka information om samhället och naturen genom intervjuer observationer och mätningar och tillsammans med andra göra enkla sammanfattningar där innehållet klart framgår.
Du kan söka information om samhället och naturen genom intervjuer observationer och mätningar, göra enkla sammanfattningar där innehållet klart framgår.
Världen
Du kan i dina undersökningar tillsammans med andra använda karta, jordglob,
Du kan i grupp göra undersökningar där ni använder karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp och återge namn, beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra, för eleven betydelsefulla platser och länder.
Du kan i dina undersökningar använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn, beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra, för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: