Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Skriva insändare

Skapad 2018-04-10 11:13 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

En insändare är en kort, argumenterande text där en privatperson ger uttryck för någonting hen har reagerat på. En insändare brukar vara mellan 500-1000 tecken.

Din förmåga att skriva en insändare med tydligt budskap och följa genren.

Når inte riktigt fram
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den. Din åsikt och dina tankar framgår någorlunda tydligt. Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den. Din åsikt och dina tankar framgår tydligt. Din insändare innehåller utvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt, t ex genom att ha flera tydliga argument för din åsikt.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den. Din åsikt och dina tankar framgår tydligt. Din insändare innehåller välutvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t ex genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter.
Struktur och textbindning
Textenär i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Det går att följa huvudtanken.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t ex med ord som "för det första, för det andra...". Texten har en struktur som passar en insändare, t ex att du använder rubrik, inledning med presentation av din åsikt och en avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbinding. Texten är välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk, stil och normertill mottagaren
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer skriftspråkets normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en insändare. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andrta skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andrta skiljetecken.
Respons - både ge och få
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
För SvA-elever
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak. Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl. Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl. Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativtr väl som en insändare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en insändare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: