Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2018-04-10 13:26 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Vi arbetar med Antikens grekland och hellenismen.
Grundskola 7 – 9 Historia

Förklaring till matris

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
E
-->
C
-->
A
Tidsperioder och gestalter
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Du känner till ett fåtal gestalter från antikens Grekland.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Du känner till de viktigaste gestalterna från antikens Grekland. Du känner även till hur några av dessa människor påverkat på sin tid.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Du har väldigt god kännedom om viktiga gestalter från antikens Grekland och vet också vilken påverkan dessa människor haft på sin tid.
Villkor och värderingar
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Du känner till några faktorer kring hur människornas villkor och värderingar påverkades av den tid de levde i under antikens Grekland.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Du känner till flera faktorer kring hur människornas villkor och värderingar påverkades av den tid de levde i under antikens Grekland.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Du har väldigt god kännedom om vilka faktorer som påverkade människornas villkor och värderingar under antikens Grekland.
Samband mellan olika tidsperioder
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historiska begrepp
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda källmaterial
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: