Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning (muntligt) VT åk 2

Skapad 2018-04-10 21:13 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Matrisen utgår från Skolverkets obligatoriska bedömningstöd för åk 1-3.
Grundskola 2 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2
Talraden
Alla nivåer
Jag kan räkna till 100.
Jag kan räkna till 115.
Jag kan börja räkna på 26 och räkna till 40.
Jag kan börja räkna på 79 och räkna till 101.
Jag kan börja räkna på 996 och räkna till 1007.
Jag kan räkna nedåt från 15 (stoppa vid 0).
Jag kan räkna nedåt från 28 (stoppa vid 19).
Jag kan räkna nedåt från 314 (stoppa vid 295).
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 39 b) 76
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 89 b) 199
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 859 b) 1389
Jag vet vilket tal som kommer före a) 29 b) 34
Jag vet vilket tal som kommer före a) 89 b) 120
Jag vet vilket tal som kommer före a) 200 b) 1000
Jag kan hoppa 10-hopp (0-100).
Jag kan hoppa 5-hopp (0-50).
Jag kan hoppa 10-hopp (112-172).
Antalskonstans
Lägre nivån
Jag kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats. (Ta fram 6 föremål).
Uppskattning Subitisering/att se antal utan att räkna
Alla nivåer
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11).
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18).
Jag vet vilket tiotal som är närmast 59. Jag vet vilket hundratal som är närmast 375. Jag vet vilket tusental som är närmast 2089.
Minskning/ skillnad
Alla nivåer
Jag kan förklara minskning/ skillnad med hjälp av en räknehändelse (5- 2). Jag vet vad 9- 7 är och kan förklara hur jag tänker.
Jag kan förklara minskning/ skillnad med hjälp av en räknehändelse (15- 4). Jag vet vad 19- 17 är och kan förklara hur jag tänker.
Jag kan förklara minskning/ skillnad med hjälp av en räknehändelse (31- 7). Jag vet vad 52- 49 är och kan förklara hur jag tänker.
Fler/ färre
Alla nivåer
Jag tänka ut hur många 3 fler än 13 är. Jag kan tänka ut hur många 3 färre än 13 är. (Ta fram 13 föremål)
Jag tänka ut hur många 8 fler än 15 är. Jag kan tänka ut hur många 6 färre än 15 är. (Ta fram 15 föremål)
Jag tänka ut hur mycket 7 fler än 34 är. Jag kan tänka ut hur mycket 6 färre än 53 är.
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp antal mellan 4-10).
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp antal mellan 10-19).
Jag kan räkna ut och förklara hur jag tänker: Oscar har 20 kr. Han ger 4 kr till Anna: Då har de lika mycket. Hur många kr hade Anna från början?
Hälften/ dubbelt
Alla nivåer
Jag kan tänka ut och förklara hur jag tänker: Vad är hälften av 6? Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Vad är dubbelt så mycket som 4?
Jag kan tänka ut och förklara hur jag tänker: Vad är hälften av 12? Vad är hälften av 50? Vad är dubbelt så mycket som 100? Vad är dubbelt så mycket som 15?
Jag kan förklara vad hälften betyder. Jag kan förklara vad dubbelt betyder. (Använder tal för att beskriva eller gör en generell beskrivning).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: