Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris år 1-3

Skapad 2018-04-10 21:33 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Musik

Förmåga

Elevens kunskaper är: Grundläggande / Enkla/ Till viss del underbyggda / Rimliga
Elevens kunskaper är: Goda / Välutvecklade / Relativt väl underbyggda
Elevens kunskaper är: Mycket goda / Välutvecklade och nyanserade / väl underbyggda
Sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Sång - timing
Du kan sjunga i viss mån med timing.
Du kan sjunga med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Du sjunger med god timing och med passande karaktär.
Rytmspel
Du kan härma, öva och spela enkla rytmstämmor med hjälp och stöd av lärare.
Du kan öva och spela enkla rytmstämmor relativt självständigt.
Du kan spela enkla rytmstämmor.
Melodispel
Du kan härma och öva enkla melodistämmor med hjälp och stöd av lärare.
Du kan härma och spela enkla melodistämmor med viss handledning av lärare.
Du kan spela enkla melodistämmor.
Ackordspel
Du kan härma och öva enkelt ackordspel med hjälp och stöd av lärare.
Du kan öva självständigt och spelar enkelt ackordspel med viss handledning av lärare.
Du kan spela på något ackordinstrument med visst flyt.
Spela & ackompanjera - timing
Du spela på något instrument i viss mån med timing.
Du kan spela på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Du kan spela på något instrument med god timing och med passande karaktär
Musikskapande och gestaltning
Du kan med hjälp och stöd av lärare bidra till att uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Du kan själv med viss säkerhet själv bidra till att uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Du kan själv med god säkerhet uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Musiklyssnande och musiklära
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Musiklyssnande och musikhistoria
Du kan med hjälp och stöd av lärare känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Du kan själv med viss säkerhet känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Du kan själv med säkerhet känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Resonemang om musik
Du kan med hjälp och stöd av lärare beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.
Du kan själv med viss säkerhet beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.
Du kan själv med säkerhet beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: