Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov åk 7 (cap 3-4)

Skapad 2018-04-11 10:29 i Stenungskolan Stenungsund
Kunskapskrav i Moderna språk (språkval)
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Bedömningen avser

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk
Eleven har svårigheter att förstå innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven har svårigheter att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• interagera i skrift (ställa frågor, svara på frågor)
Eleven kan inte -svara på de givna frågorna och/eller -konstruera frågor till de givna svaren i tillräcklig utsträckning för att resultatet ska anses godtagbart. Eleven behöver stärka sitt ordförråd, bland annat genom att repetera frågeord och glosor/fraser i de arbetade kapiteltexterna.
I skriftlig interaktion visar eleven sin förståelse/kunskap genom att ställa enkla frågor/svara på enkla frågor med godtagbart resultat. Dock behöver eleven träna på meningsbyggnad och repetera grammatiska strukturer.
I skriftlig interaktion visar eleven sin kunskap genom att ställa enkla frågor/svara på enkla frågor med relativt gott resultat.
I skriftlig interaktion visar eleven sin kunskap genom att ställa enkla frågor/svara på enkla frågor med gott resultat.
Förmåga att
konstruera meningar med korrekt grammatisk struktur utifrån arbetat material på lektionerna. (t.ex. böja och tillämpa verbet SER, välja rätt pronomen m.m.)
Eleven behöver repetera grammatiska konstruktioner för att bättre göra sig förstådd. Eleven behöver repetera och träna mer på verbböjning och/eller pronomen.
Eleven har viss kunskap om grammatiska konstruktioner och gör sig någorlunda förstådd. Eleven kan med fördel dock repetera arbetad grammatik för att befästa och öka kunskaperna.
Eleven har relativt god kunskap om grammatiska konstruktioner och gör sig förstådd.
Eleven har god kunskap om grammatiska konstruktioner och gör sig tydligt förstådd.
Ordförråd
- räkneord - väderstreck - månader - datum - glosor och fraser från kapiteltext 3 och 4
Eleven har ett otillräckligt eller begränsat ordförråd och behöver repetera samtliga eller flera av de angivna områdena.
Eleven har ett något begränsat men godtagbart ordförråd. Eleven kan dock behöva repetera något av de angivna områdena för att få bättre kontroll på ordförrådet.
Eleven kan de flesta av glosorna inom de angivna områdena.
Eleven uppvisar ett gott ordförråd inom samtliga områden.
Förmåga att
uttrycka sig i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven med fraser och meningar ännu inte formulera sig begripligt i tillräcklig utsträckning för att resultatet ska anses godtagbart.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: