Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om Koenigsegg

Skapad 2018-04-11 11:08 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Bedömningsmatris faktatext
Grundskola 8 Svenska
Att utveckla
E
C
A
Koppling till uppgiften
Skriva en faktatext
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Struktur
Rubriker
Jag har en huvudrubrik och någon underrubrik som passar in i texten.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten.
Jag har en huvudrubrik och några passande och välformulerade underrubriker.
Struktur
Inledning och avslutning
Jag har en kortfattad inledning och avslutning.
Jag har en tydlig inledning och ett försök till avslutning.
Jag har en inledning som skapar intresse för texten och en avslutning som rundar av texten.
Språk och stil
Språkriktighet
Jag stavar och använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken i stort sett korrekt.
Jag stavar och använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken relativt korrekt. Jag använder oftast orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt.
Jag stavar och använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är relativt utvecklad och jag använder både huvudsatser och bisatser.
Meningsbyggnaden är välutvecklad och varierad.
Språk och stil
Ordval
Ordvalet är enkelt. Jag försöker använda ett sakligt och objektivt språk.
Ordvalet är sakligt, objektivt och relativt varierat. Jag använder mig av något begrepp som hör till ämnet.
Ordvalet är sakligt och objektiv, samt tvarierat och nyanserat. Jag använder mig av flera begrepp som hör till ämnet.
Källor
Söka information och sammanställa
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer, intervjuer.
Källförteckning
Min text har en källförteckning
Min text har en källförteckning
Min text har en källförteckning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: