👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, åk 4

Skapad 2018-04-11 11:21 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Den metakognitiva förmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du löser enkla matematiska problem på ett i huvudsak fungerande sätt, där du behöver visst stöd för att välja metod och göra färdigt uppgiften.
Du löser enkla matematiska problem på ett relativt väl fungerande sätt, där du kan behöva något stöd för att komma vidare, men annars löser uppgiften självständigt.
Du löser enkla matematiska problem på ett väl fungerande sätt, där du löser uppgiften självständigt.
Kommunikationsförmågan/Den metakognitiva förmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du redovisar dina lösningar, vilka har viss struktur, och kan säga någonting om resultatets rimlighet.
Du redovisar dina lösningar, vilka har en rätt tydlig struktur, och gör enkla motiveringar gällande resultatets rimlighet.
Du redovisar dina lösningar, vilka har en tydlig struktur, och gör utvecklade motiveringar gällande resultatets rimlighet.
Begreppsförmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har kunskap om, samt kan använda, begreppen kvadrat, rektangel, triangel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel samt minst en annan geometrisk form.
Du har kunskap om, samt kan använda, begreppen kvadrat, rektangel, triangel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel samt minst tre andra geometriska former.
Du har kunskap om, samt kan använda, begreppen kvadrat, rektangel, triangel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel samt minst sex andra geometriska former.
Procedurförmågan/Den metakognitiva förmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
När du räknar ut föremåls omkrets och/eller area använder du dig av någorlunda fungerande metoder som leder fram till ett rimligt resultat.
När du räknar ut föremåls omkrets och/eller area använder du dig av fungerande metoder som oftast leder fram till ett korrekt resultat.
När du räknar ut ett föremåls omkrets och/eller area använder du dig av fungerande metoder som alltid leder fram till ett korrekt resultat.