👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-04-11 13:23 i Racklöfska skolan Åre
medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap

Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du redogör på ett ungefär när och hur länge medeltiden varade.
Du redogör när och hur länge medeltiden varade.
Du vet när och hur länge medeltiden varade och du kan också berätta varför den började och slutade.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du gör enkla beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Du gör ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Du gör utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du beskriver på ett enkelt sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör enkla jämförelser med vikingatiden.
Du beskriver på flera sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör flera jämförelser med vikingatiden.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör flera tydliga jämförelser med vikingatiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du använder några av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Du använder flera av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Du använder många av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du berättar vilka som var de fyra stånden.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med och hur makten mellan stånden var uppdelad
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du beskriver vad Hansan var.
Du beskriver vad Hansan var oh förklarar hur den påverkade svenska städer.
Du beskriver utförligt vad Hansan var oh förklarar hur den påverkade Sverige.