Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Procent åk 7

Skapad 2018-04-12 15:20 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En bedömningsmatris till arbetsområdet Procent i åk 7.
Grundskola 7 Matematik

Bedömningen avser arbetsområdet Procent för åk 7 som beskrivs i en separat LPP.

F
E
C
A
Förståelse för begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven visar grundläggande förståelse för procent-, bråk- och decimalform. Eleven kan räkna med procent och göra enkla beräkningar.
Eleven visar god förståelse för procent och kan göra beräkningar i flera steg. Eleven är relativt säker på att läsa av olika figurer.
Eleven visar mycket god förståelse för procent och kan göra avancerade beräkningar med procent. Eleven är säker på att använda förändringsfaktor.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan föra enkla resonemang och ge förklaringar till hur man använder procent och hur beräkningar med dessa kan göras.
Eleven kan göra något djupare reflektioner och föra diskussioner kring hur beräkningar med procent kan genomföras. Eleven visar goda kunskaper kring procents uppbyggnad.
Eleven kan dra avancerade slutsatser och föra tydliga argument kring hur beräkningar med procent kan genomföras. Eleven visar mycket goda kunskaper kring procents uppbyggnad.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar procent. Eleven kan utifrån bild och text lösa enkla problem.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: