Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 Kemi - Bedömning av laboration och laborationsrapport

Skapad 2018-04-15 17:28 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Här bedöms förmågan att planera, genomföra och utvärdera en laboration.
Grundskola 7 – 9 NO (år 1-3) Kemi

Här bedöms din förmåga att planera, genomföra och utvärdera en laboration.

Planering

Här bedöms din förmåga att planera en laboration utifrån en frågeställning. Det bedöms även i vilken grad du tänker på vilka felkällor som kan finnas.
Ej uppfyllt målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Material och materiel
Beskriver endast en liten del av det materiel som behövs.
Beskriver i stort vilket materiel som behövs.
Beskriver vilket materiel som behövs.
Beskriver tydligt vilket materiel som behövs.
Utförande
Har bara påbörjat en planering.
Bidrar till en planering som det går att arbeta utifrån.
Gör en planering som, efter lite bearbetning, går att arbeta utifrån.
Gör en planering så att det går att arbeta systematiskt utifrån dess beskrivning.
Hypotes
Ingen hypotes.
Gör ett försök att formulera en hypotes utifrån frågeställningen.
Formulerar en hypotes utifrån frågeställningen och gör ett försök att motivera den utifrån sina kunskaper och erfarenheter.
Formulerar en hypotes som förklaras utifrån frågeställningen och använder sig då av tidigare kunskaper och erfarenheter på ett välgrundat sätt
Felkälla
Inget förslag på felkälla.
Har något förslag på felkälla.
Har förslag på någon felkälla och beskriver den något mer ingående.
Beskriver hur felkällor kan minimeras samt ger motiveringar till dessa.

Genomförande

Här bedöms din förmåga att genomföra en underökning. Man tittar på hur du använder materiel och att du kan arbeta utifrån en planering. Det är även viktigt att du visar att du tänker på säkerheten då du arbetar.
Ej uppfyllt målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande
Genomför endast någon del av undersökningen.
Genomför undersökningen utifrån en given planering eller utifrån sin egen, med hjälp och stöd.
Genomför undersökningen utifrån sin planering, med viss hjälp.
Genomför undersökningen på ett strukturerat sätt utifrån sin planering.
Utrustning och säkerhet
Använder utrustningen på ett felaktigt och ibland riskfyllt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.

Redovisning och analys

Här bedöms din förmåga att redovisa ditt resultat och koppla det till frågeställningen som du undersökte. Man tittar också på din förmåga att analysera resultatet och ge förslag på hur man kan göra undersökningen ännu mer pålitlig. Här kan du även visa att du kan komma på egna frågeställningar att undersöka utifrån det resultat du fått.
Ej uppfyllt målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisa resultat
Redovisar bara någon del av undersökningen.
Redovisar resultatet av sin undersökning i form av enkel dokumentation.
Redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen och gör utvecklade dokumentationer.
Redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen och gör välutvecklade dokumentationer.
Utvärdering/ förbättring
Ger inget exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Ger något exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Ger något godtagbart förslag på hur undersökningen kan förbättras samt förklarar varför.
Ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras samt för välutvecklade resonemang kring detta.
Slutsats
Drar ingen slutsats eller ett enkelt försök utan försök till förklaring.
Drar enkla slutsatser utifrån sin undersökning med någon koppling till biologiska, fysikaliska eller kemiska modeller och teorier.
Drar slutsatser utifrån sin undersökning och kopplar detta till biologiska, fysikaliska eller kemiska modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska, fysikaliska eller kemiska modeller och teorier.
Nya frågeställningar
Ger något förslag på någon annan frågeställning som går att undersöka i samband med detta.
Ger förslag på någon annan frågeställning som går att undersöka kring ämnet samt motiverar denna på ett relevant sätt.
Beskriver i huvudsak hur man kan genomföra en undersökning utifrån sin egen frågeställning.
Beskriver hur man på ett systematsikt sätt kan undersöka sin frågeställning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: