Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lunnaskolan- SO åk 1-6 (grundsär)

Skapad 2018-04-16 14:03 i Lunnaskolan Härryda
Kunskapskrav i SO
Grundsärskola 1 – 6 Samhällsorienterande ämnen

Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Visar intresse för
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hemortens historia
Du kan medverka till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan bidra i enkla resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Tidsperioder
Med hjälp av tidslinjer visar du på någon tidsperiod och medverkar till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer bidra du på tidsperioder och för enkla resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar du på tidsperioder och för välutvecklade resonemang om forntiden.
Kristendomens betydelse
Du kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du bidrar genom att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Världsreligion
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion medverkar du till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion bidrar du med enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för du välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor
Du medverkar i samtala om livsfrågor.
Du bidar i samtal om livsfrågor genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Du kan på ett välutvecklat sätt samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Orientera sig
Du kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för dig.
Du kan bidra att använda kartor och andra källor på ett fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Fältstudier
Du medverkar i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Du bidrar i enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett fungerande sätt.
Du genomför enkla fältstudier i natur-och kulturlandskap på ett väl fungerande sätt.
Förutsättningar
Du medverkar i resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Du bidrar i enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Du för välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Miljöfrågor
Du medverkar i samtal om miljöfrågor med betydelse för dig.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan du bidra med förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan du ge välutvecklade förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Normer & regler
Du kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
Mänskliga rättigheterna
Du kan medverka i när vi arbetar med demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du bidrar på ett fungerande sätt och beskriver demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna
Samhällsfunktioner & samhällsservice
Du medverkar när vi arbetar med samhällsfunktioner och samhällsservice och medverkar i resonemang om hur de kan användas.
Du bidrar på ett fungerande sätt när vi arbetar med samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
Hämta information
Du medverkar i att hämta information om samhället från givna källor och medverkar i resonemang om informationens användbarhet.
Du bidar på ett fungerande sätt när vi hämtar information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Ämnesspecifika begrepp
Du medverkar när vi arbetar med ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du bidrar och använder ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. Du bidar i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.Du kan på ett välutvecklat sätt föra resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Trafik
Du medverkar när vi arbetar med trafikregler och trafiksäkerhet.
Du bidrar i resonemang med några trafikregler och vet hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Du kan använda dig av trafikregler samt vet hur man beter sig säkert i trafiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: