Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So årskurs 2

Skapad 2018-04-16 16:02 i Stenkulan Lerum
Grundskola 2

Att leva tillsammans

På väg att nå målet
Har nått målet
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i närområdet

På väg att nå målet
Har nått målet
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Att leva i världen

På väg att nå målet
Har nått målet
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: