Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3 rektorsområde 1, Tierps kommun

Skapad 2018-04-16 17:34 i Aspenskolan Tierp
Det här bedömningsstödet ger läraren möjlighet att följa elevens matematiska utveckling inom området taluppfattning. Det kan också komplettera lärarens egna uppföljningar inom andra områden i ämnet matematik som kopiering mm.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Materialet Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i taluppfattning utgår från kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3. Materialet ska användas tillsammans med Skolverkets bedömningsstöd. Inom Rektorsområde 1 dokumenterar vi elevernas utveckling från årskurs 1 till årskurs 3 med denna matris. Även elevens resultat när det gäller kopiering dokumenteras i matrisen.

Vi följer resultaten och utvecklar vår undervisning. De elever som behöver stöd inom något område erbjuds det inom klassen, arbetslaget eller inom lågstadiesatsningen.

Kopiering- genomförs i början av höstterminen årskurs 1

Bra att träna mer
Når målen
Högre måluppfyllelse
Resultat
Eleven ska kopiera ett antal figurer. De kan ha 16 kopierade figurer rätt kopierade.
0-10 rätt
11-13 rätt
14-16 rätt

Taluppfattning, muntliga uppgifter, HT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Bra att träna mer
Når målen
Högre måluppfyllelse
1. Talraden, ramsräkna
Eleven ska ramsräkna. Målet är till 50 under höstterminen årskurs 1.
Jag kan ramsräkna till 25.
Jag kan ramräkna till 50.
Jag kan ramsräkna till 115.
2. Talraden, räkna uppåt
Eleven ska kunna räkna uppåt och starta på talet som läraren säger.
Jag kan ramsräkna vidare från 3.
Jag kan ramsräkna vidare från 9.
Jag kan ramsräkna vidare från 26.
3. Talraden, nedåt
Eleven ska kunna räkna nedåt.
Kan räkna nedåt från 5.
Kan räkna nedåt från 10.
Kan räkna nedåt från 20.
4. Talraden, efter
Eleven ska förstå begreppet talet efter och säga det till läraren.
Förstår talet efter inom talområdet 5 och nedåt.
Förstår talet efter inom talområdet 10 och nedåt.
Förstår talet efter inom talområdet 100 och nedåt.
5. Talraden, före
Förstår talet före inom talområdet 5 och nedåt.
Förstår talet före inom talområdet 10 och nedåt.
Förstår talet före inom talområdet 100 och nedåt.
6. Antalskonstans
Kan jämföra antalet i 2 högar och berätta hur man tänker.
Kan jämföra antalet om föremålen ligger samlade eller utspridda.
----------------------------------
7. Subitisera/uppskatta
Kan säga antalet prickar på en tärning inom talomådet 4 och nedåt.
Kan säga antalet prickar på en tärning inom talområdet 6 och nedåt.
Kan uppskatta hur många föremål som läraren gömmer efter en kort stund.
8. Namnge tal
Kan säga vilket sifferkort som passar till tärningsbilden.
Kan säga talet när läraren pekar på ett tal inom talområde 0-10.
Kan säga talet när läraren pekar på ett tal inom talområde 11-20. Kan säga 10 talen 10-100.
9. Fler
Kan säga vad antalet blir om det är fler föremål. Talområde 0-5.
Kan säga vad antalet blir om det är fler föremål. Talområde 0-10
Kan säga vad antalet blir om det är fler föremål. Talområde 0-20
9. Färre
Kan säga vad antalet blir om det är färre föremål. Talområde 0-3.
Kan säga vad antalet blir om det är färre föremål. Talområde 0-6
Kan säga vad antalet blir om det är färre föremål. Talområde 0-15
10. Uppdelning av tal
Kan dela upp ett antal föremål i två högar. Kan dela upp det på ett sätt. Talområde 0-5
Kan dela upp ett antal föremål i två högar. Kan dela upp på flera sätt. Talområde 0-5
Kan säga hur många föremål som är gömda i handen hos läraren. Talområde 0-10 med fokus på 7-10.
11. Hälften
Kan dela upp föremål i två högar så att man får lika många. Talområde 0-4
Kan dela upp föremål så att det blir lika många i varje hög. Kan säga vad hälften är. Kan även tala hur man har tänkt. Talområde 0-10
Kan säga vad hälften av ett tal är och berätta hur man har tänkt. Talområde 0-12
11. Dubbelt
-----------
-------------
Kan lösa ett enkelt problem med dubbelt och berätta hur man har tänkt. Kan berätta vad dubbelt är av tal mellan 1-7 och berätta hur man har tänkt.

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Bra att träna mer
Når målen
Högre måluppfyllelse
1. Talraden, ramsräkna
Kan ramsräkna till 50.
Kan ramsräkna till 100.
---------------------------------
2. Talraden, räkna uppåt
Kan ramsräkna vidare från 9.
Kan ramsräkna vidare från 26.
Kan ramsräkna vidare från 195.
3. Talraden, räkna nedåt
Kan räkna nedåt från 10.
Kan räkna nedåt från 15.
Kan räkna nedåt från 71.
4. Talraden, efter
Kan berätta talet efter inom talområde 1-10.
Kan berätta talet efter inom talområde under 100.
Kan berätta talet efter inom talområde 1-220
5. Talraden, före
Kan berätta talet före inom talområde 1-10.
Kan berätta talet före inom talområde 1-50.
Kan berätta talet före inom talområde 1-300.
6. Stegräkning
Kan hoppa 10 steg upp till 50.
Kan hoppa 10 steg upp till 100.
Kan hoppa 10 steg och börja på ett tal som min lärare säger.
7. Antalskonstans
Jag förstår antalskonstant om föremål ligger tätt samman eller sprids ut.
--------------------------------
----------------------------------
8. Subitisering /Uppskattning
Kan säga hur många prickar det är på tärningen. (1-6)
Kan uppskatta hur många gömda föremål det är. (under 15)
Kan uppskatta hur många gömda föremål det är. (under 20)
9. Minskning
Kan minska föremål inom talområdet 1-10. Jag förstår höger/vänster och ytterst.
Kan minska föremål inom talområdet 1-15 Jag förstår höger/vänster och ytterst.
Kan säga en räknehändelse som passar till två subtraktioner och berätta hur jag tänker.
10. Fler
Kan berätta hur många föremål det blir när jag hör enkla problem med fler. Jag kan berätta hur jag tänker. Talområde 1-10,
Kan berätta hur många föremål det blir när jag hör enkla problem med fler. Jag kan berätta hur jag tänker. Talområde 1-20,
Kan berätta hur många föremål det blir när jag hör enkla problem med fler. Jag kan berätta hur jag tänker. Talområde 1-25.
10. Färre
Kan berätta hur många föremål det blir när jag hör enkla problem med färre. Jag kan berätta hur jag tänker. Talområde 1-10,
Kan berätta hur många föremål det blir när jag hör enkla problem med färre. Jag kan berätta hur jag tänker. Talområde 1-20,
Kan berätta hur många föremål det blir när jag hör enkla problem med färre. Jag kan berätta hur jag tänker. Talområde 1-25.
11. Uppdelning av tal
Kan dela upp tal på olika sätt. Talområde 1-5
Kan talkompisarna 5-10 och kan berätta hur många föremål som är gömda. Jag kan berätta hur jag tänker.
Kan talkompisarna 11-19 och kan berätta hur många föremål som är gömda. Jag kan berätta hur jag tänker.
12. Hälften
Kan dela upp föremål så att två får lika många. Talområde 2-10
Kan berätta vad hälften av ett tal är. Talområde 2-10. Kan lösa ett enkelt problem med ordet dubbelt och berätta hur jag tänker.
Kan berätta vad hälften av olika tal är och berätta hur jag tänker. Talområde 0-50.
12. Dubbelt
Kan lösa enkla problem med ordet dubbelt och kan berätta hur jag tänker.
Kan berätta vad dubbelt av olika tal är och berätta hur jag tänker. Talområde 0-200.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Bra att träna mer
Når målen
Högre måluppfyllelse
1.Hur många/talets grannar
Kan berätta hur många föremålen är.(0-6)
Kan skriva talets grannar. (0-11)
Kan skriva talets grannar. (0-180)
2. Talet efter/talföljden
Jag kan skriva talet efter. (0-10)
Jag kan fortsätta talföljden. (0-15)
Jag kan fortsätta talföljden. (0-40)
3. Hur många/tallinjen
Jag kan skriva hur många det är av olika saker. (0-5)
Jag kan skriva in på tallinjen. (0-20)
Jag kan dra streck till rätt plats på tallinjen. (0-50)
4. Storleksordna talen
Jag kan storleksordna talen. ( 0-10)
Jag kan storleksordna talen. (0-31)
Jag kan storleksordna talen. (0-231)
5. Dela upp talet
Jag kan dela upp talet. (0-6)
Jag kan dela upp talet. (0-10)
Jag kan skriva talet som saknas. (+)
6. Beräkna/talet som saknas
Jag kan räkna + inom talområdet 0-6.
Jag kan räkna + inom talområdet 0-10.
Jag kan skriva talet som saknas. (-)
7. Jag kan beräkna
------------------------------
Jag kan räkna - inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna enkla tal med gånger.
8. Talet som saknas/problem
---------------------------------
Jag kan skriva talet som saknas inom talområde 0-10.
Jag kan lösa problem med +.
9. Delat
----------------------------------
---------------------------------
Jag kan lösa problem med delat.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Bra att träna mer
Når målen
Högre måluppfyllelse
1. Talet efter / talets grannar
Jag kan talet efter. Talområde 0-20
Jag kan talets grannar. Talområde 0-50
Jag kan talets grannar. Talområde 0-210
2. Vilket tal visas?/ talföljden
Jag kan skriva talet som visas. Talområde 0-25
Jag kan skriva talet som visas. Talområde 0-50
Jag kan fortsätta talföljden. Talområde 0-100.
3. Tallinjen
Jag kan skriva in vilket tal som ska stå på tallinjen. Talområde 0-20
Jag kan skriva in vilket tal som ska stå på tallinjen. Talområde 0-40
Jag kan dra streck till rätt plats på tallinjen. Talområde 0-100
4. Dela upp talet/talet som saknas
Jag kan dela upp talet. Talområde 0-10
Jag kan dela upp talet. Talområde 0-12
Jag kan skriva vilket tal som saknas. (+) Talområde 0-30
5. Storleksordna talen/talet som saknas
Jag kan storleksordna talen. Talområde 0-25
Jag kan storleksordna talen.Talområde 0-100
Jag kan skriva talet som saknas.(-) Talområde 0-25
6. Beräkna +/gånger
Jag kan beräkna med +. Talområde 0-10
Jag kan beräkna med +. Talområde 0-20
Jag kan beräkna med gånger. Tabell 2, 3,4 och 5.
7. Beräkna -/problemlösning
Jag kan beräkna med -. Talområde 0-10
Jag kan beräkna med -. Talområde 0-15
Jag kan lösa enkla problem med + och -. Talområde 0-200
8. Talet saknas/problemlösning
Jag kan skriva talet som saknas. Talområde 0-7
Jag kan skriva talet som saknas. Talområde 0-10
Jag kan lösa problem med delat. Talområde 0-50
9.Problemlösning/teckna talet
-----------------------------------
Jag kan lösa enkla problem med +. Talområde 0-100
Jag kan visa hur jag har löst uppgifterna.. (+ och -) talområde 0-125

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 2

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Bra att träna mer
Når målen
Högre måluppfyllelse
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 100.
Jag kan räkna över 100 till min lärare säger stopp.
--------------------------------
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan fortsätta räkna uppåt från ett tal mellan 20-30.
Jag kan fortsätta räkna uppåt från ett tal mellan 70-80.
Jag kan fortsätta räkna uppåt från ett tal mellan 990-1000.
3. Talraden, räkna nedåt
Jag kan räkna nedåt från 15.
Jag kan räkna nedåt från 28.
Jag kan räkna nedåt från 314.
4. Talraden, efter
Jag kan berätta vilket tal som kommer efter inom talområde 0-80.
Jag kan berätta vilket tal som kommer efter inom talområde 0-200.
Jag kan berätta vilket tal som kommer efter inom talområde 0-1400.
5. Talraden, före
Jag kan berätta vilket tal som kommer före inom talområde 0-40.
Jag kan berätta vilket tal som kommer före inom talområde 0-120.
Jag kan berätta vilket tal som kommer före inom talområde 0-1000.
6. Stegräkning
Jag kan hoppa 10 steg i taget inom talområde 0-100.
Jag kan hoppa 5 steg i taget från 0-50.
Jag kan hoppa 10 steg i taget och börja på ett 100 tal som min lärare säger.
7. Antalskonstant
Jag förstår antalskonstanten.
-------------------------------
----------------------------------
7. Uppskattning
Jag kan uppskatta ett antal föremål. Talområde 0-15
Jag kan uppskatta ett antal föremål. Talområde 0-20
Jag kan uppskatta vilket tiotal, hundratal och tusental som är närmast de tal som min lärare säger.
9. Minskning/skillnad
Jag kan berätta en räknehändelse som passar till de uttryck som min lärare säger och berätta hur jag tänker. Talomområde 0-10.
Jag kan berätta en räknehändelse som passar till de uttryck som min lärare säger och berätta hur jag tänker. Talomområde 0-20
Jag kan berätta en räknehändelse som passar till de uttryck som min lärare säger och berätta hur jag tänker. Talomområde 0-60
10. Fler
Jag kan berätta hur många föremål det blir om det är 3 fler och berätta hur jag tänker. Talområde 0-20
Jag kan berätta hur många föremål det blir om det är 8 fler och berätta hur jag tänker, Talområde 0-25
Jag kan berätta hur mycket det blir när min lärare ger mig en uppgift med ordet fler i samt berätta hur jag tänker.. (inga föremål framme)
10. Färre
Jag kan berätta hur många föremål det blir om det är 3 färre och berätta hur jag tänker. Talområde 0-20
Jag kan berätta hur många föremål det blir om det är 6 färre och berätta hur jag tänker, Talområde 0-20
Jag kan berätta hur mycket det blir när min lärare ger mig en uppgift med ordet färre i samt berätta hur jag tänker. (inga föremål framme)
11. Uppdelning av tal
Jag kan berätta hur många gömda föremål som finns i min lärares hand och berätta hur jag tänker. Talkompisar 4-10
Jag kan berätta hur många gömda föremål som finns i min lärares hand och berätta hur jag tänker. Talkompisar 10-19
Jag kan lösa ett problem som min lärare berättar för mig och jag kan beskriva hur jag tänker. Talområde 0-20
12. Hälften
Jag kan berätta vad hälften av ett tal är och beskriva hur jag tänker.. Talområde 0-10
Jag kan berätta vad hälften av de tal som min lärare berättar för mig blir och beskriva hur jag tänker. Talområde 0-50
Jag kan förklara vad hälften betyder.
12. Dubbelt
Jag kan lösa ett enklare problem med ordet dubbelt i och berätta hur jag tänker. Jag kan säga vad dubbelt så mycket blir och hur jag tänkte. Talområde 0-10
Jag kan berätta vad dubbelt så mycket blir och berätta hur jag tänkte. Talområde 0-200
Jag kan förklara vad dubbelt betyder.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Bra att träna mer
Når målen
Högre måluppfyllelse
1. Talets grannar
Jag kan talets grannar. Talområde 0-25
Jag kan talets grannar. Talområde 0-200
Jag kan talets grannar. Talområde 0-2110
2. Fortsätt talföljden
Jag kan fortsätta talföljden. Talområde 0-15
Jag kan fortsätta talföljden. Talområde 0-20
Jag kan fortsätta talföljden. Talområde 0-350
3. Tallinjen, talföljden
Jag kan skriva in rätt tal på tallinjen. Talområde 0-20
Jag kan dra streck till rätt plats på tallinjen. Talområde 0-75
Jag kan fortsätta talföljden och förklara hur jag tänker.
4. Dela talet, storleksordna, tallinjen
Jag kan dela upp talet inom talområde 0-10
Jag kan storleksordna talen inom talområde 0-220
Jag kan dra streck till rätt plats på tallinjen. Talområde 0-1000
5. Storleksordna, talet saknas +
Jag kan storleksordna tal inom talområde 0-35
Jag kan skriva talet som saknas (+). Talområde 0-10
Jag kan skriva talet som saknas (+). Talområde 0-50
6. Beräkna, talet saknas
Jag kan räkna + inom talområde 0-20.
Jag kan skriva talet som saknas (-). Talområde 0-10
Jag kan räkna gånger/multiplikation.
7. Beräkna
Jag kan räkna - inom talområde 0-12
Jag kan räkna enklare gånger/multiplikation.
Jag kan räkna division.
8.Talet saknas, problemlösning
Jag kan skriva talet som saknas inom talområde 0-10.
Jag kan lösa problem inom talområdet 0-100
Jag kan lösa problem inom talområdet 0-1000
9.Problemlösning - delat
-----------------------------
Jag kan lösa ett problem med delat inom talområde 0-12
Jag kan lösa ett problem med delat där ordet tredjedelar finns med.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 3

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Bra att träna mer
Når målen
Högre måluppfyllelse
1. Talets grannar, fortsätt talföljden
Jag kan skriva talets grannar inom talområde 0-85
Jag kan skriva talets grannar inom talområde 0-300.
Jag kan fortsätta talföljden. talområde 0-3500
2. Fortsätt talföljden
Jag kan fortsätta talföljden inom talområde 0-25
Jag kan fortsätta talföljden inom talområde 0-50
Jag kan hitta på en egen talföljd och förklara hur jag har tänkt.
3. Tallinjen, skriva tal, talet saknas
Jag kan dra streck till rätt plats på tallinjen inom talområde 0-70
Jag kan skriva tal och har förstått hundratal, tiotal och ental.
Jag kan skriva talet som saknas. (+, -, multiplikation och /)
4. storleksordna, bråk, talet saknas
Jag kan storleksordna talen. Talområde 0-110
Jag har förstår orden en halv och en fjärdedel.
Jag kan skriva talet som saknas. ( multiplikation och division)
5. Beräkna, tallinjen, bråk
Jag kan beräkna + inom talområde 0-25
Jag kan dra streck till rätt plats på tallinjen. Talområde 0-100
Jag kan dra streck till rätt plats på tallinjen och förstår ord som hör till bråk.
6. Beräkna, problemlösning
Jag kan beräkna - inom talområde 0-20
Jag kan beräkna + och -. (Talet saknas)
Jag kan lösa problem och visa hur jag löser uppgiften. ( Skillnad)
7. Talet saknas, beräkna, problemlösning
Jag kan skriva talet som saknas. (+, -) Talområde 0-10
Jag kan beräkna med multiplikation.
Jag kan lösa problem och visa hur jag löser uppgiften. (tillsammans, hälften)
8. Problemlösning, beräkna
Jag kan lösa ett problem med ordet tillsammans och visa hur jag löser uppgiften. Talområde 0-100.
Jag kan beräkna med division.
Jag kan lösa ett problem och visa hur jag löser uppgiften. ( (flera stegs uppgift)
9. Problemlösning
Jag kan lösa ett problem med -. Talomområde 0-100
Jag kan lösa ett problem inom talområde 0-500.
Jag kan lösa ett problem med upprepad addition, division eller multiplikation. Jag visar hur jag har löst uppgiften.
10. Problemlösning, beräkning
-------------------------
Jag kan lösa ett problem med delat och visa hur jag löser uppgiften.
Jag kan visa hur jag löser uppgiften med någon skriftlig räknemetod.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: