👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav kurs B Sfi

Skapad 2018-04-17 08:20 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Kunskapskrav kurs B Sfi För summativ bedömning
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Kunskapskrav kurs B Sfi - Hörförståelse - Läsförståelse - Muntlig interaktion - Muntlig produktion - Skriftlig färdighet

E
C
A
Hörförståelse
Du visar din förståelse för korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.
Du visar din förståelse för korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.
Du visar din förståelse för korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och enstaka nyanser.
Du visar din förståelse för korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner i vardagslivet genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Du visar din förståelse för korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner i vardagslivet genom att på ett relativt väl fungerande sätt agera utifrån dem.
Du visar din förståelse för korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner i vardagslivet genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.
Läsförståelse
Du läser anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen och visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.
Du läser anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen och visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.
Du läser anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen och visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och enstaka nyanser.
Du visar din förståelse för personliga meddelanden, konkret information och korta, tydliga och enkla instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån detta.
Du visar din förståelse för personliga meddelanden, konkret information och korta, tydliga och enkla instruktioner genom att på ett relativt väl fungerande sätt agera utifrån detta.
Du visar din förståelse för personliga meddelanden, konkret information och korta, tydliga och enkla instruktioner genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån detta.
Du väljer och använder några lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du väljer och använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du väljer och använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Muntlig interaktion
Du deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Du väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Muntlig produktion
Du berättar i enkel form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.
Du berättar i utvecklad form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.
Du berättar i välutvecklad form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.
Du uttrycker dig begripligt och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig relativt tydligt och relativt väl sammanhängande.
Du uttrycker dig tydligt och väl sammanhängande.
Du väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för att göra dig förstådd.
Du väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt några strategier för att göra dig förstådd.
Du väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt några strategier för att göra dig förstådd.
Skriftlig färdighet
Du skriver enkla och begripliga korta meddelanden, hälsningar och texter om dig själv och upplevda händelser.
Du skriver enkla och relativt tydliga korta meddelanden, hälsningar och texter om dig själv och upplevda händelser.
Du skriver enkla och tydliga korta meddelanden, hälsningar och texter om dig själv och upplevda händelser.
Du skapar i huvudsak fungerande sammanhang.
Du skapar relativt väl fungerande sammanhang
Du skapar väl fungerande sammanhang.
Du väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för skrivande.
Du väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt några strategier för skrivande.
Du väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt några strategier för skrivande.