Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation år 7

Skapad 2018-04-17 09:48 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

Grundläggande
God
Avancerad
Presentera - innehåll
Jag berättar om ämnet på ett enkelt sätt, med enkla ord och enkla förklaringar.
Jag berättar om ämnet på ett utvecklat sätt, med ord och begrepp* som är relativt väl anpassade för ämnet samt ger utvecklade förklaringar.
Jag berättar om ämnet på ett välutvecklat sätt, med ord och begrepp som är väl anpassade för ämnet samt ger välutvecklade förklaringar. Helt enkelt berättar det lyssnarna bör veta för att ta till sig innehållet.
Anpassning till mottagare
Min presentation har viss anpassning till syfte och åhörare, som t ex vid val av ord och begrepp.
Min presentation har relativt god anpassning till syfte och åhörare, vilket märks vid val av ord och begrepp, röststyrka och taltempo.
Min presentation har god anpassning till syfte och åhörare, där val av ord och begrepp, förklaringar, röststyrka och taltempo passar väldigt väl i sammanhanget.
Kontakt med mottagare
Jag har viss ögonkontakt med mina lyssnare.
Jag har ögonkontakt med flera åhörare, använder kroppsspråk och använder hjälpmedel som förtydligar.
Jag har god ögonkontakt med mina åhörare, anpassar mitt kroppsspråk efter det jag vill förmedla och använder hjälpmedel som förtydligar och inspirerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: