Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 - Teknik - Utveckla din skola

Skapad 2018-04-17 17:32 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Teknik finns överallt och det är högre behov på tekniskt kunnande idag än tidigare. Tekniken underlättar ofta vår vardag och löser en hel del problem och uppfyller många av människans behov. Ofta är det ett behov som är anledningen till teknikutveckling. Nu har du chansen att komma på en idé som kan utveckla din skola, Brunnsåkerskolan. Kanske är det ditt klassrum, skolgård eller något annat som du vill utveckla till det bättre. Stor del av uppgiften är en gruppuppgift, men en del är enskild. Det första som gruppen ska göra är att hitta ett behov som finns på Brunnsåkersskolan och hitta förslag på lösningar som kan utveckla Brunnsåkersskolan. Under två veckor arbetade alla grupper med att konstruera fysiska modeller av sina idéer, samtidigt som arbetet dokumenterades. Grupperna presenterade sedan sina konstruktioner för varandra, och vi valde ett vinnande bidrag som klassen tävlade med i en tävling KomTek anordnat. Efter det arbeta vi i två veckor med den enskilda delen av uppgiften. Eleverna skulle då besvara några frågor som de fick presentera på valfritt sätt, några tips va: skriftlig inlämningar med bilder, PowerPoint(behövde dock innehålla en hel del text), filma sig själva när de gör en muntligt redogörelse.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Förmågor

-identifiera och analysera tekniska lösningar -identifiera tekniska problem och behov samt utarbeta lösningar -använda tekniska begrepp -värdera konsekvenser av teknikval -utforma skisser och fysiska modeller
Ej bedömt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentation
Du kan utforma enkla skisser, modeller och ritningar.
Du kan utforma utvecklade skisser, modeller och ritningar.
Du kan utforma välutvecklade och genomarbetade skisser, modeller och ritningar.
Praktiskt
Du kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Teknisk lösning
Du beskriver med viss användning av ämnesspecifika begrepp hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion (mekanisk rörelse).
Du beskriver med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion (mekanisk rörelse).
Du beskriver med god användning av ämnesspecifika begrepp hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. (mekanisk rörelse)
Val av metod
Du har under arbetsprocessen bidragit till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du har under arbetsprocessen formulerat och valt handlingsalternativ som med någon bearbetning lett framåt
Du har under arbetsprocessen formulerat och valt handlingsalternativ som leder framåt.
Genomförande
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Materialval
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i din tekniska lösning, utifrån perspektiv som miljö och funktion.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i din tekniska lösning, utifrån perspektiv som miljö och funktion.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i din tekniska lösning, utifrån perspektiv som miljö och funktion.
Resonemang om konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur din produkt och dess tekniska lösning kan få för konsekvenser för individ och/eller Brunnsåkersskolan.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur din produkt och dess tekniska lösning kan få för konsekvenser för individ och/eller Brunnsåkersskolan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur din produkt och dess tekniska lösning kan få för konsekvenser för individ och/eller Brunnsåkersskolan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: