Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Stopmotion Lera " vt-2018 år 8

Skapad 2018-04-18 08:42 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmall till projektet "Stopmotion Lera " vt-2018 år 8
Grundskola 9 Bild

Bedömningsmall till projektet "Stopmotion Lera " vt-2018 år 8

Bedömningsmall till projektet "Stopmotion Lera " vt-2018 år 8

F
E
C
A
Bildspråk
Ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer.
Ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Tekniker, material och verktyg
Använder dessa på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Använder dessa på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Använder dessa på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Hur du utvecklat idéer och reflekterat över och presenterat dem
Bidrar till att utveckla idéer. Presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Utvecklar delvis egna idéer Presenterar sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Utvecklar egna idéer. Presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: