👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2018-04-18 09:15 i Tanumskolan 7-9 Tanum
En matris att använda vid novellskrivande för att tydliggöra vad som bedöms.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

E
C
A
Uppgiftens instruktion
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Din tankegång
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Gestaltningar
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Spänningskurva / dramaturgi
Novellen har en enkel spänningskurva.
Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Novellen har en komplex spänningskurva.
Novellens ämne
Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.

Struktur och textbindning

E
C
A
Den röda tråden
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande med utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog.
Novellens ingredienser
Texten har struktur som liknar en novell.
Texten har en struktur som passar en novell t.ex. att du använder titel, inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom träffande titel, effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning med oväntat eller öppet slut.
Styckeindelning
Styckeindelningen är mestadels korrekt. Hybridstycken kan förekomma.
Styckeindelning är korrekt.
Styckeindelning är korrekt och konsekvent genomförd.
Berättarperspektiv
Du har emellanåt ett otydligt berättarperspektiv.
Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.

Språk, stil och normer

E
C
A
Ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus
Tempusfel förekommer men fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Respons

E
C
A
Ge respons
Du ger enkla omdömen om någon annans text.
Du ger utvecklade omdömen om någon annans text.
Du ger utvecklade och nyanserade omdömen om någon annans text.
Ta respons
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett huvudsak fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.