👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikt och jämlikhet vt 2018

Skapad 2018-04-18 10:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap
På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Samhällskunskap
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper genom att några uppgifter besvaras korrekt.
Du visar goda kunskaper genom att större delen av uppgifter besvaras korrekt.
Du visar mycket goda kunskaper genom att alla uppgifter besvaras korrekt.
Samhällskunskap
Resonera
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Historia
Analysera och använda
Du analyserar någon del av undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar till viss del din analys.
Du analyserar större delen av undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar tydligt din analys.
Du analyserar undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar din analys genom utvecklad beskrivning.
Historia
Dra slutsatser och se lösningar
Du drar slutsatser och presenterar lösningar med enkla argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du drar slutsatser och presenterar lösningar med utvecklade argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du drar slutsatser och presenterar lösningar med välutvecklade argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i alla sammanhang där begreppen är relevanta och ger vid behov träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.