👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 (instruerande texter)

Skapad 2018-04-18 10:59 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Den kommunikativa förmågan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du skriver en instruerande text som har en rubrik, lista och arbetsgång, där någon mening börjar med verb i imperativ.
Du skriver en instruerande text som har en tydlig rubrik, en lista i punktform och en numrerad arbetsgång, där flera meningar börjar med verb i imperativ. Du varierar också till stor del vilka ord du använder i början av dina meningar.
Du skriver en instruerande text som har en tydlig rubrik, en lista i punktform och en numrerad arbetsgång, där meningarna börjar med verb i imperativ. Du varierar också vilka ord du använder i början av dina meningar.
Den kommunikativa förmågan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din ordföljd är någorlunda korrekt och du börjar meningar med stor bokstav och använder skiljetecken (t.ex. punkt) på rätt sätt på några ställen i texten.
Din ordföljd är mestadels korrekt och du börjar meningar med stor bokstav och använder skiljetecken (t.ex. punkt) på rätt sätt på flera ställen i texten.
Din ordföljd är korrekt och du börjar meningar med stor bokstav och använder skiljetecken (t.ex. punkt) på rätt sätt genom hela texten.
Den kommunikativa förmågan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du ritar någon bild som förtydligar dina instruktioner.
Du ritar flera någorlunda tydliga bilder till arbetsgången, vilka förtydligar dina instruktioner.
Du ritar flera tydliga bilder till arbetsgången, vilka förtydligar dina instruktioner.
Den metakognitiva förmågan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du ger omdöme på en kamrats text utifrån en mall och bearbetar din egen text utifrån responsen du fått.
Du ger omdöme på en kamrats text utifrån en mall, samt lägger till någon enstaka utvecklande kommentar, och bearbetar din egen text utifrån responsen du fått och gör någon egen förbättring.
Du ger omdöme på en kamrats text utifrån en mall, samt lägger till några utvecklande kommentarer, och bearbetar din egen text utifrån responsen du fått och gör några egna förbättringar.