👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen Direkt 4A

Skapad 2018-04-19 09:08 i Amsbergs skola Borlänge
Grundskola 4 Matematik

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Borgen Direkt 4A

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1.
Jag kan skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000
Jag kan förstå vårt talsystem
Jag kan ordna tal efter storlek
Jag kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Jag kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Addition och subtraktion
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag förstår hur addition och subtraktion hänger ihop.
Jag vet hur lilkhetstecknet används.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-1000
Jag kan använda addition och subtraktion när jag löser textuppgifter.
Geometri
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan mäta och uppskatta längd i meter, centimeter och millimeter.
Jag kan växla mellan olika längdenheter.
Jag kan mäta och rikta sträckor.
Jag kan känna igen och kan namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.
Jag kan rita rektanglar och kvadrater med givna mått.
Jag kan räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation och division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 4.
Jag förstår hur multiplikation och addition hör ihop.
Jag kan multiplicera ental, tiotal och hundratal. Tex: 5x6 5x60 5x600
Jag förstår hur multiplikation och division hänger ihop.
Jag kan använda kort division.
Jag kan använda multiplikation och division när jag löser textuppgifter.
Tabeller och diagram
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan hämta uppgifter ur tabeller.
Jag kan ordna fakta i en tabell.
Jag kan läsa av stapeldiagram.
Jag kan rita ett stapeldiagram.