👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsrapport neutralisation

Skapad 2018-04-20 09:32 i Stordammens skola Uppsala
Bedömning av lab som planerats, utförts och utvärderats.
Grundskola 7 – 8 Kemi NO (år 1-3)

Detta är bedömningen av din laboration beskriven i rapporten.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Utförande
Din metod fungerar inte för att svara på uppgiften.
Din metod fungerar för att svara på uppgiften s första del.
Din metod fungerar för att svara på uppgiftens båda delar
Din metod fungerar för att svara på uppgiftens båda delar och den är väl beskriven
Rsultat
Du redovisar inget resultat.
Du redovisar resultatet på ett något sätt.
Du redovisar resultatet på ett tydligt sätt.
Slutsats
Du drar inga slutsatser
Du drar en korrekt slutsats om vilken bas som har högst koncentration.
Du drar en korrekt slutsats om vilken bas som har högst koncentration och kopplar det till resultatet.
Du drar en korrekt underbyggd slutsats om både vilken bas som har högst koncentration och vilken skillnaden är och kopplar det till resultatet.
Nogrannhet
Du redovisar inte mängder mm.
Du redovisar vissa volymer med någon nogrannhet.
Du anger mängder för de volymer mm du använder.
Du redovisar tydligt vilka volymer mm som ska användas.
Felkällor och utvärdering
Du har inget innehåll under denna rubrik
Du redovisar antingen någon felkälla eller utvärderar något moment i din planering.
Du redovisar och utvärderar med viss relevans.
Du redovisar och utvärderar med god relevans.
Naturvetenskapligt språk
Ditt språk vardagligt och du använder inte korrekta kemiska termer.
Ditt språk är vardagligt men du använder flera korrekta kemiska termer.
Ditt språk är delvis naturvetenskapligt präglat.
Du använder ett naturvetenskapligt präglat språk.