👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera, leda och samtala 2018

Skapad 2018-04-20 09:54 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska
På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Återge
Bokens innehåll är enkelt sammanfattat med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten.
Bokens innehåll är utvecklat sammanfattat med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten.
Bokens innehåll är välutvecklat sammanfattat med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten och förtydligande exempel ur texten ges.
Reflektera
Reflektionen innehåller vissa kopplingar (till andra texter, egen erfarenhet, livsfrågor, omvärldsfrågor) och tolkningar där enkla och till viss del underbyggda resonemang förs om tydligt framträdande budskap.
Reflektionen innehåller relativt goda kopplingar (till andra texter, egen erfarenhet, livsfrågor, omvärldsfrågor) och tolkningar där utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang förs om budskap som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna.
Reflektionen innehåller goda kopplingar (till andra texter, egen erfarenhet, livsfrågor, omvärldsfrågor) och tolkningar där välutvecklade och väl underbyggda resonemang förs om budskap som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Presentera
Diskussion och sammanfattning av samtal
Diskussionen inleds med den egna diskussionsfrågan och avslutas med ett försök till sammanfattning av diskussionen, d v s eleven upprepar vad som sagts eller tackar deltagarna.
Diskussionen inleds med den egna diskussionsfrågan och avslutas med en rimlig sammanfattning av diskussionen, d v s eleven tar upp någon aspekt som berörts lite extra i gruppen.
Diskussionen inleds med den egna diskussionsfrågan och avslutas med en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen, d v s eleven fokuserar det viktigaste som gruppen kommit fram till.
Samtala
I samtalet framför eleven åsikter som till viss del för diskussionerna framåt, d v s eleven bekräftar något som redan sagts. Åsikterna framförs med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan en förklaring.
I samtalet framför eleven åsikter som för diskussionerna framåt, d v s eleven ger en ny synvinkel eller ger ett nytt exempel på något som redan sagts. Åsikterna framförs med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s innehåller en förklaring eller ett exempel.
I samtalet framför eleven åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem, d v s eleven skapar en fortsättning. Åsikterna framförs med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s innehåller en utvecklad beskrivning eller en parallell/kontrast till något annat.