👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Alex Dogboy

Skapad 2018-04-20 10:27 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska

Vi kommer att läsa Alex Dogboy under 5 veckor gemensamt. Vi kommer att läsa på många olika sätt samt diskutera bokens innehåll. Vi kommer skriva loggbok och reflektera i den under tiden.

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
kan berätta om vad jag har läst
beskriva sin upplevelse av läsning på ett
kan berätta om boken utifrån en huvudpersonens perspektiv. Kan berätta vad som händer. enkelt
kan berätta om två personer i boken, vad de gör, men också hur de hur de tänker. utvecklat sätt
kan berätta om boken utifrån flera olika personer i boken. Kan berätta om hur de olika personerna påverkar varandra. välutvecklat sätt
kan förstå texten genom att använda olika lässtrategier
Göra... sammanfattningar av olika texters innehåll
kan använda någon lässtrategi och berätta om hur du gör när du använder den. i huvudsak fungerade sätt.
kan använda de flesta av lässtrategierna och förklara hur du har använt dem för att förstå Alex Dogboy. ändamålsenligt sätt
förstår att det går att använda olika strategier beroende på vad som ska läsas. Kan förklara hur olika lässtrategier hjälper dig i texten i Alex Dogboy. ändamålsenligt och effektivt sätt
diskuterar om budskapet i boken utifrån mina egna erfarenheter
utifrån egna erfarenheter, tolka och föra ... underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
kan berätta om ett budskap i boken Alex Dogboy enkla och till viss del
kan hitta flera budskap i boken och kan berätta om något budskap som påverkar dig själv. utvecklade och relativt väl
bestämma vilket som är huvudbudskap samt hitta kopplingar till ditt eget liv eller andra böcker. Förklara hur budskapen påverkar dig. välutvecklade och väl
kan göra en sammanfattning av texten
Göra... sammanfattningar av olika texters innehåll
gör en enkel sammanfattning av texten som går från början av boken till slutet. enkla, kronologiska
gör en sammanfattning av texten. Berätta om flera delar av boken och kan gå in något djupare på en del av texten. utvecklade
gör en utförlig sammanfattning av texten. Får med flera personer i sammanfattningen och hur de har påverkat varandra. välutvecklade