👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning av deckare

Skapad 2018-04-21 16:20 i Österslättsskolan Karlshamn
Eleven läser en fritt vald deckare och presenterar den och dess författare muntligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Du ska redovisa den dekare du har läst, utifrån rubrikerna:
Presentation om den författare som har skrivit deckaren.
Tydlig och lättförståelig sammanfattning av texten.
Vilken typ av deckare det är.
Beskrivning av miljö och personer.
Eget omdöme med motivering.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Författarinformation
Ingen eller bristfällig författarinformation.
Viss författarinformation.
Relativt utvecklad författarinformation.
Väl utvecklad och relevant författarinformation.
Sammanfattning
Du gör en mycket kortfattad och bristfällig sammanfattning.
Enkel sammanfattning med viss person- och miljöbeskrivning
Utvecklad sammanfattning av textens innehåll med miljö- och personbeskrivningar.
Välutvecklad sammanfattning med person- och miljöbeskrivningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Miljö- och personbeskrivningar
Inga eller otydliga beskrivningar
Viss person-och miljöbeskrivning
Utvecklad person-och miljöbeskrivning.
Mycket tydlig och utvecklad person-och miljöbeskrivning.
Egna tankar om boken
Inga eller bristfälliga tankar om boken.
Till viss del underbyggda tankar om boken.
Relativt utvecklade, egna tankar om boken.
Väl utvecklade och underbyggda tankar om boken.
Förberedd
Oförberedd
Förberedd
Väl förberedd
Mycket väl förberedd

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4