👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov 1 åk 5 matematik

Skapad 2018-04-22 18:28 i Okome skola Falkenberg
Matris utifrån provresultat
Grundskola 4 – 6

Ännu inte Till viss del Relativt väl

Utifrån provresultatet ser din kunskapsprofil ut som följer:

Har ännu inte kunskapen, behöver träna mer
Behärskar till viss del
Behärskar relativt väl
1.
Addition, subtraktion - algoritm och problemlösning
2.
Tid, multiplikation, division - med stora tal t.ex. 100, 5000
3.
Avrunda, räkna med, omvandla - bråk och decimaltal
4.
Problemlösning: tid, längd, bråk
5.
Problemlösning: bråk, multiplikation t.ex. 4*3158