👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KLASSISKA KLASSIKER

Skapad 2018-04-24 07:11 i Läroverket Hudiksvall
Det här är en matris som hör till uppgiften Klassiska Klassiker.
Grundskola 8 Musik

Det här är en matris som hör till uppgiften Klassiska Klassiker. Här kan du visa dina förmågor att resonera om musikens betydelse för individer och samhällen historiskt. Du kan också visa dina förmågor att urskilja karaktärsdrag från olika epoker samt olika instruments funktioner.
Utöver det kan du, om du vill, välja att visa dina förmågor i instrumentspel i klassisk musik.

KOMMUNICERA OCH REFLEKTERA

E
C
A
Musikens betydelse nu och då
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Karaktärsdrag från genrer, epoker och kulturer
Jag kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Jag kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Jag kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Instrument och dess funktioner
Jag kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Jag kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Jag kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

SKAPA

E
C
A
Kombinera musik och andra uttrycksformer
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar

SÅNG/INSTRUMENTSPEL

Den här delen av matrisen är valbar. I uppgiften ska du koppla klassisk musik till din redovisning. Det vanligaste kommer att vara att koppla färdiginspelad musik, men om du vill kan du välja att spela eller sjunga ditt klassiska stycke själv. Du har då möjlighet att få din skicklighet bedömd.
E
C
A
Skicklighet på instrument
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.