👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig framställning i spanska

Skapad 2018-04-24 09:52 i Forssaklackskolan Borlänge
Ett skriftligt vykort med fokus på tempus perfekt och de presenterade kulturella företeelserna från grupparbetet om länder.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll & ord
Du visar ännu inte att du kan använda dig av ord och fraser för att skriva ett vykort kopplat till de kulturella företeelserna från grupparbetet.
Du visar att du kan använda ord, enkla fraser och meningar för att skriva ett vykort som är kopplat till de kulturella företeelserna från grupparbetet.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda dig av de ord, fraser och meningar för att skriva ett vykort som är kopplat till de kulturella företeelserna från grupparbetet. Du försöker också bygga ut meningar.
Du visar att du med säkerhet kan använda dig av ord, fraser och meningar för att skriva ett vykort som är kopplat till de kulturella företeelserna från grupparbetet. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
Begriplighet och tydlighet
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du skriver för lite för att det ska vara möjligt att bedöma.
Du skriver enkla korta meningar och ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar och texten är relativt sammanhängande. Du har ett delvis varierat språk.
Du skriver relativt sammanhängande meningar och du har ett relativt varierat språk. Din text är ganska korrekt.
Inledning och avslut
Hälsningsfraser
Ditt vykort innehåller inga hälsningsfraser/ord.
Du har med en inledning i form av hälsningsfras och även ett avslut i ditt vykort.
Tempus
Verb i perfekt Du kan ännu inte använda dig av perfekt.
Verb perfekt Du försöker använda dig av perfekt och lyckas delvis.
Verb i perfekt Du använder dig av perfekt med viss säkerhet.
Verb i perfekt Du använder dig av perfekt med säkerhet.