👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt (egna) land

Skapad 2018-04-24 11:08 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Matris för bedömning av uppgiften "Mitt (egna) land". Uppgiften går ut på att skapa ett eget land någonstans på jorden. Landet kan ersätta ett befintligt land eller placeras där det i dagsläget är hav.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap

Mitt (egna) land

--->
--->
--->
Begrepp
Du känner till/använder dig av begreppen kring namngeografi, natur & klimat, statsskick & politik och import & export.
Du känner till några av begreppen kring namngeografi, natur & klimat, statsskick & politik och import & export och använder dig av dem i ditt arbete.
Du känner till flertalet av begreppen kring namngeografi, natur & klimat, statsskick & politik, import & export och använder dig av dem i rätt sammanhang.
Du känner till många av begreppen kring namngeografi, natur & klimat, statsskick & politik, import & export. Du förklarar begreppen i din text samt använder dem i rätt sammanhang.
Namngeografi
Namn och läge på (angränsande) länder och huvudstäder.
Du kan namn och läge på några av de länder som angränsar till ditt land.
Du kan namn och läge på flertalet av de länder och huvudstäder som angränsar till ditt land. Du har även koll på väderstreck, världsdelar och regioner.
Du kan namn och läge på många av de länder och huvudstäder som angränsar till ditt land. Du har även koll på väderstreck, världsdelar och regioner.
Klimat och vegetation
Du känner till vad som påverkar klimatet i ditt land och världsdelen det ligger i samt vilka olika typer av vegetation detta ger.
Du kan namnge de olika klimattyperna du har i ditt land och vilka vegetationstyper som är kopplat till klimattypen.
Du kan namnge och förklara de olika klimattyperna du har i ditt land och världsdel. Du kan även förklara vilka olika typer av vegetation som växer i de olika klimatzonerna.
Du kan namnge och förklara de olika klimattyperna du har i ditt land och världsdel. Du förklarar även vilka typer av vegetation vi har i världen och ger exempel på växtlighet inom respektive zon.
Statsskick, styrelseskick och samarbetsområden.
Du känner till de olika sätt på vilka länder styrs. Du känner även till olika samarbeten över gränserna i världen och de olika världsdelarna (ex Europa - EU).
Du känner till statsskicken monarki/republik samt styrelseskicken demokrati/diktatur och kan redogöra skillnaden mellan dem. Du förklarar även något samarbete som ditt land har.
Du förklarar begreppen statsskicken monarki/republik samt styrelseskicken demokrati/diktatur och redogör skillnaden mellan dem i din text. Du förklarar vilka samarbetsområden ditt land har samt ger exempel på andra samarbetsområden.
Du förklarar begreppen statsskicken monarki/republik samt styrelseskicken demokrati/diktatur och redogör skillnaden mellan dem. Du förklarar utförligt vilka samarbetsområden ditt land har samt ger exempel på andra samarbetsområden.