👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik - religion

Skapad 2018-04-24 11:11 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 6 Religionskunskap

Att arbeta med olika källor och att vara källkritisk.

Källkritisk förmåga

Använda källor
Du skriver av delar av källornas innehåll
Du skriver om källans/källornas innehåll men behåller källans/källornas struktur.
Du använder källans innehåll till annat än att återberätta innehållet, t ex skapar något helt nytt.
Du gör en syntes av olika källors innehåll och skapar en egen produkt som är olik den du studerat.
Dra slutsats utifrån källinnehåll
Du summerar innehållet.
Du drar några egna slutsatser (som inte står i källan)
Du drar utvecklade slutsatser (några stycken) av innehållet i olika källor.
Du drar väl utvecklade slutsatser (flera) av innehållet i olika källor.
Förklara (resonera) källans trovärdighet
Du redovisar dina källor du använt.
Du försöker förklara varför dina källor är trovärdiga.
Du förklarar dina källors trovärdighet genom ett kort resonemang, t ex NE är skrivet av forskare och dubbelkollat av flera före publicering.
Du förklarar dina källors trovärdighet genom att visa på styrkor och svagheter ur källornas genretyp t ex mediekällor muntliga källor, bloggar, uppslagsverk, läromedel
Källans relevans (nyttan)
  • Re  E 6
  • Re  C 6
  • Re  A 6
Du redovisar vilken källa du använt.
Du försöker förklara vilken nytta du haft av källan.
Du förklarar relativt väl (ur någon synvinkel) vilken nytta du haft av källan.
Du förklarar väl (ur flera synvinklar) vilken nytta du haft av källan.
Jämförelse mellan källornas användbarhet
  • Re  E 6
  • Re  C 6
  • Re  A 6
Du gör en enkel jämförelse mellan källornas användbarhet.
Du gör minst två enkla jämförelser mellan källornas användbarhet.
Du gör några relativt väl utvecklade jämförelser mellan källornas användbarhet.
Du gör några väl utvecklade jämförelser mellan källornas användbarhet.