Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 9 Biologi "Cellen, arvet och bioteknik" 2018

Skapad 2018-04-24 14:11 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-söka/granska information (eget arbete)
Du kan söka information och använda olika källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använda olika källor. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använda olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Kunskap
-förmedla (eget arbete)
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är enkel.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp
-beskriva/förklara (alla delar i kursen)
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-historik (eget arbete)
Du kan beskriva och ge exempel på några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Begrepp
-resonemang (alla delar)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: