👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris författargrupparbete

Skapad 2018-04-24 15:41 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 9 Svenska
F
E
C
A
Inledning
Ingen inledning alls utan eleven hoppar bara direkt in i ämnet.
Inledningen består mest i att eleven berättat vilket ämne hen har.
Inledningen väcker intresse men ger ingen tydlig bild av vad som kommer att tas upp.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en kort och tydlig bild av vad som kommer.
Förberedelser
Det är tydligt att ingen förberedelse alls är gjord. Inga papper är i ordning och eleven läser bara innantill.
Viss förberedelse och träning har skett. Eleven försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.
Eleven har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här eleven har tränat mycket. Eleven behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Fakta
Mycket knapphändig fakta presenteras.
En del fakta presenteras, mycket är sådant som många redan känner till.
Det är uppenbart att eleven har läst på mycket och kan en hel del om ämnet.
En stor mängd fakta presenteras och eleven har gått in på djupet i ämnet och visar stora kunskaper. De fakta som tas upp är relevanta.
Tydlighet
Det är svårt att följa med i redovisningen och förstå vad som sägs.
Man förstår vad som sägs.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Kontakt med publiken
Tittar inte upp från pappret alls.
Tittar upp från pappret ibland men har ingen ögonkontakt med publiken.
Tittar ofta upp och möter publikens blickar.
Har ögonkontakt med publiken stor det av tiden och tittar runt på alla. Får alla att känna sig tilltalade. Kanske ställs frågor till publiken eller så engageras de på något annat sätt.