👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 6 "Ellära och magnetism" 2018

Skapad 2018-04-24 15:52 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 6 Fysik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-söka/granska information
Du kan söka information och använda olika källor. Du för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Du kan söka information och använda olika källor. Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Du kan söka information och använda olika källor. Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Kunskap
-förmedla
Du kan använda informationen i diskussioner samt för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner samt för att skapa enkla texter/framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner samt för att skapa texter/framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Kunskap
-ta ställning
Du kan samtala och diskutera enkla frågor. Du för till viss del samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala och diskutera enkla frågor. Du för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala och diskutera enkla frågor. Du för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på enkla samband och gemensamma drag med god användning av fysikens begrepp.
Begrepp
-resonemang
Du kan i enkla och till viss del underbyggda resonemang relatera till några fysikaliska samband. Du kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning.
Du kan i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang relatera till några fysikaliska samband. Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energianvändning. .
Du kan i välutvecklade och väl underbyggda resonemang relatera till några fysikaliska samband. Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor och energianvändning.
Undersökningar
-slutsatser labrapport
Du kan jämföra ditt resultat med andras och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du kan jämföra ditt resultat med andras och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till förbättringar.
Du kan jämföra ditt resultat med andras och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som leder till förbättringar.
Undersökningar
-dokumentation labrapport
Din dokumentation är enkel.
Din dokumentation är utvecklad.
Din dokumentation är välutvecklad.