Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden Muntlig framställning

Skapad 2018-04-25 14:17 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris för muntlig framställning med hjälp av digitalt presentationsverktyg i årskurs 6.

E
C
A
Kontakt med åhörarna
Du står inför gruppen och redovisar.
Du tar ögonkontakt med åhörarna.
Du framträder engagerat och har har ögonkontakt med åhörarna.
Struktur och innehåll
Presentationen har en, i huvudsak, fungerande struktur.
Presentationen har en relativt väl fungerande struktur och innehåll. Det finns en röd tråd i presentationen.
Presentationen har en väl fungerande struktur och innehåll. Det finns en tydlig röd tråd i presentationen.
Tydlighet
Du talar så att din publik hör vad du säger.
Du talar tydligt och begripligt.
Du talar uttrycksfullt.
Syfte, mottagare och sammanhang
Presentationen har en viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Presentationen har en relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Presentationen är i huvudsak sammanhängande.
Presentationen har en god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Presentationen är sammanhängande.
Digitala hjälpmedel
Du använder digitala hjälpmedel i din presentation.
Du använder digitala hjälpmedel så att budskapet i din presentation förstärks.
Du använder digitala hjälpmedel så att budskapet i din presentation förstärks avsevärt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: