👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) HT åk 2

Skapad 2018-04-25 19:28 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En bedömningsmatris för Skolverkets bedömningstöd i taluppfattning för höstterminen åk 2 - skriftliga uppgifter.
Grundskola 2 Matematik

Markera endast den ruta som motsvarar elevens visade kunskap i nuläget. Exempel: om eleven visar kunskap på mellannivå ska bara den rutan markeras, inte både låg- och mellannivå.

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden efter
Alla nivåer
Talraden före
Mellannivå, högre nivå
-----
Tals värde
Lägre nivå, mellannivå
-----
Tallinje
Lägre nivå, mellannivå
-----
Dela upp tal
Lägre nivå, mellannivå
-----
Storleksordna tal
Lägre nivå, mellannivå
-----
Likhetstecknet: Addition
Lägre nivå, mellannivå
-----
Beräkna: Addition
Lägre nivå, mellannivå
-----
Beräkna: Subtraktion
Lägre nivå, mellannivå
-----
Problemlösning (7)
Högre nivå
-----
-----
Problemlösning
Högre nivå
-----
-----
Problemlösning
Mellannivå
-----
-----