Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation 1-9 Var är jag och hur går vi vidare?

Skapad 2018-04-26 09:48 i Grundsärskolan Simrishamn
Samtalsunderlag för ämnesområdet Kommunikation träningsskola 1-9
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation

Var är jag i förhållande till kunskapskraven och vad är nästa steg?

Du har visat att du kan
Så här går vi vidare:
Grundläggande kunskaper Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker sina egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer. Fördjupade kunskaper: Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den. Dessutom kan eleven fråga,svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
 • KOM   9
 • KOM   9
Tolka
Grundäggande kunskaper: Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen. Fördjupade kunskaper: Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen.
 • KOM   9
 • KOM   9
Igenkännande
Grundäggande kunskaper: Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser. Fördjupade kunskaper: Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
 • KOM   9
 • KOM   9
Information
Grundäggande kunskaper: Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt. Fördjupade kunskaper: Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
 • KOM   9
Komunikationsverktyg
Grundäggande kunskaper: Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Fördjupade kunskaper: Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9
 • KOM   9
Ord, begrepp och symboler
Grundäggande kunskaper: Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela. Fördjupade kunskaper: Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
 • KOM   9
 • KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: