👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prosa

Skapad 2018-04-26 13:33 i Vuxenutbildningen i Flen (arkiv) Flen
Gymnasieskola
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtala
Littartursamtal (Spökhanden)
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter .
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter ur flera perspektiv.
Litterär analys
Inlämningsuppgift (Ett halvt ark papper) + Llitteratursamtal (Spökhanden)
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.